Osasto

Kotisairaanhoidon palvelut

Avoimet työpaikat

Sairaanhoitajan työstä suurin osa koostuu asiakaskäynneistä asiakkaan kotona. Käynnit sisältävät sekä kiireetöntä kotihoivaa että –sairaanhoitoa.

Sairaanhoitajan työhön kuuluu esimerkiksi näytteiden otto sekä haavanhoidot. Sairaanhoitajan työhön voi sisältyä myös päivystystyötä, sekä töiden organisointia ja kirjaamista.

Vastaavan sairaanhoitajan työhön kuuluu vastuu laadukkaan hoitotyön toteutuksesta Alina-yrityksessä.